Featured Profiles

 • Picture 1
  • Name : Vaishali  
  • Profile ID : 900
  • Age : 18
  • Height : 5ft 4in - 162cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.Com
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Subhangi  
  • Profile ID : 888
  • Age : 20
  • Height : 5ft 3in - 160cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.C.A
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Subhangi  
  • Profile ID : 884
  • Age : 19
  • Height : 5ft 3in - 160cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.E.
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Sneha  
  • Profile ID : 904
  • Age : 20
  • Height : 5ft 1in - 154cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.E.(Computer)
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Shamal  
  • Profile ID : 912
  • Age : 21
  • Height : 5ft 4in - 162cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.A.
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Priyanka  
  • Profile ID : 933
  • Age : 22
  • Height : 5ft 3in - 160cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :D.Pharm
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Akshata  
  • Profile ID : 873
  • Age : 20
  • Height : 5ft 5in - 165cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :B.Com
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Kalyani  
  • Profile ID : 940
  • Age : 22
  • Height : 5ft 3in - 160cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :M.B.A.
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Supriya  
  • Profile ID : 914
  • Age : 22
  • Height : 5ft 5in - 165cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :HSC
  • Marital Status : Single 
  • View Profile
 • Picture 1
  • Name : Jagutai  
  • Profile ID : 823
  • Age : 19
  • Height : 5ft 3in - 160cm
  • Gender : Female
  • Cast : Maratha 
  • Education :F.Y.B.Com
  • Marital Status : Single 
  • View Profile

आम्ही गली २५ वर्षे विशालविटा साप्ताहीक निर्भिडपणे चालवत आहोत. आमच्या असंख्य ग्राहकांच्या आग्रहास्तव आम्ही http://www.vishalvivah.com हे संकेतस्थळ गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर सुरु करत आहोत. सदर संकेतस्थळाच्या माध्यमातुन आपण जगाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यातुन आमच्या सभासदांची माहीती घेवु शकता. त्यामुळे आपणास स्थळांच्या माहितीसाठी करावा लागणारा वेळ व खर्च नक्कीच वाचेल शिवाय आपल्या वधु-वरांना अनुरुप जोडीदार शोधताना जास्तित-जास्त पर्याय उपल्ब्ध होतील. आता आपण घर बसल्या आपल्याला मनपसंत जावई किंवा सुन निवडू शकता.